Kompensacja mocy biernej indukcyjnej

Baterie kondensatorów nn

Z układami miękkiego załączania:
# Oparte o próżniowe kondensatory energetyczne ALPIVAR
# Ograniczają udarowy prąd ładowania kondensatorów do około 1,4 In
# Znacznie przedłużona żywotność kondensatora i stycznika
# Ograniczenie przetężeń i przepięć
# Możliwość wyposażenia w dławiki rozładowcze

Z filtrami dolnoprzepustowymi:
# Do pracy w środowisku wyższych harmonicznych
# Eliminują możliwość powstania rezonansu
# Skutecznie zabezpieczenie przed eksplozją baterii i zniszczeniem przekształtników
# Jedyny możliwy sposób kompensacji mocy przesunięcia przy dużej zawartości wyższych harmonicznych w sieci zasilającej
# Filtry za każdym razem budowane na podstawie wyników badań sieci u odbiorcy gwarantują właściwe dostrojenie do parametrów rezonansowych układu zasilania

Szybkie kompensatory tyrystorowe:
# Do nadążnej kompensacji mocy biernej odbiorników o szybkozmiennym charakterze obciążenia: spawarki, zgrzewarki, linie rozlewnicze butelek i puszek, zespoły falowników itp.
# Zmiana mocy kompensatora następuje około 25 razy na sekundę
# Każdy kompensator tyrystorowy wyposażony jest w filtr dolnoprzepustowy wyższych harmonicznych

Baterie kondensatorów sn

Statyczne i regulowane:
# Z dławikami ograniczającymi di/dt
# Moc od 75 kVAr do kilkunastu MVAr
# Styczniki próżniowe lub z SF6
# Każdy stopień wyposażony w niezbędne zabezpieczenia
# Dodatkowy układ rozładowania stopni
# Inteligentny mikrokomputerowy układ sterowania i zabezpieczeń

Z dławikami rozładowczymi:
# Do obciążeń o szybszych zmianach wartości mocy biernej
# Poprzez pracę w dwóch cyklach umożliwiają uzyskanie krótszych czasów pomiędzy załączeniami poszczególnych stopni
# Możliwość programowania różnych cyklów pracy

Z filtrami dolnoprzepustowymi:
# Do pracy w środowisku wyższych harmonicznych
# Eliminują możliwość powstania rezonansu
# Skutecznie zabezpieczenie przed eksplozją baterii i zniszczeniem przekształtników
# Jedyny możliwy sposób kompensacji mocy przesunięcia przy dużej zawartości wyższych harmonicznych w sieci zasilającej
# Filtry za każdym razem budowane na podstawie wyników badań sieci u odbiorcy gwarantują właściwe dostrojenie do parametrów rezonansowych układu zasilania

Kondensatory energetyczne nn

# Próżniowe kondensatory energetyczne ALPIVAR
# Dzięki próżni wewnątrz kondensatora - bardzo duża trwałość całej jednostki
# Minimalny wpływ starzenia dielektryka w warunkach próżniowych
# Niski tangens stratności (delta)
# Dielektryk samoregenerujący
# Unikalny system nadciśnieniowego zabezpieczenia (na zmniejszenie próżni)
# przed możliwością eksplozji
# Niepalny, samogasnący w wysokiej temperaturze
# Dowolna pozycja pracy
# II klasa izolacji, obudowa z żywicy - nie wymaga ochrony od porażeń.
# Wyprowadzone 6 zacisków (ważne przy kompensacji silników Y-D) i budowie filtrów.
# Kondensatory do filtrów budowane z tolerancją +/- 1 % specjalnie dla każdej realizacji
# Nie posiadają żadnych syciw, żelów, ani innych wypełniaczy
Kondensatory energetyczne sn

# Wysokiej jakości kondensatory energetyczne 1,5 - 30 kV
# Dielektryk samoregenerujący z folii polipropylenowej
# Biodegradowalne, niepalne syciwo
# Wewnętrzne urządzenia rozładowcze
# Jedno i trójfazowe
# Opatentowane zabezpieczenie nadciśnieniowe i temperaturowe - opcjonalnie
# Różne wersje obudowy

Kondensatory specjalne

# Do pieców i nagrzewnic indukcyjnych
# Wysokiej częstotliwości
# Chłodzone wodą

Zapraszamy do współpracy!