Kompensacja mocy biernej pojemnościowej

Firma Inter-consulting może poszczyćić się największą ilością realizacji kompensatorów mocy biernej pojemnościowej 66 urządzeń - głównie w sieci PKP, a także największą łączną mocą tych kompensatorów - ponad 6,5 MVAr.

Statyczne nn
Układy specjalnych dławików o dużej reaktancji, zaprojektowane i zamontowane w odpowiednich punktach systemu energetycznego, tak aby zapewnić wymagany poziom kompensacji i optymalizację rozpływu prądów w kompensowanej sieci.
Do 2001 roku zrealizowaliśmy 26 takich układów.

Statyczne sn
Układy specjalnych dławików rozproszeniowych sn - zwykle 15 - 30 kV zaprojektowane i zamontowane w odpowiednich punktach systemu energetycznego, tak aby zapewnić wymagany poziom kompensacji i optymalizację rozpływu prądów w kompensowanej sieci.
Do 2001 roku zrealizowaliśmy 12 takich układów na napięcie 15 kV.

Regulowane automatycznie nn i nn/sn
Automatycznie regulowane kompensatory dynamiczne jako uzupełnienie układów statycznych, mają za zadanie dokładną realizację zadania kompensacji mocy biernej pojemnościowej w sieci gdzie zwykle składową stałą tej mocy kompensują układy statyczne. Urządzenia te dokonują pomiaru mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej na poziomie sn, lub nn i sterują złożonym układem ze zmienną reaktancją powodując utrzymanie wymaganego współczynnika mocy na poziomie średniego napięcia. Do 2001 roku zrealizowaliśmy 16 takich układów.

Dwukwadrantowe indukcyjna/pojemnościowa
Odmiana automatycznego kompensatora mocy biernej, mająca możliwość pracy w dwóch ćwiartkach układu współrzędnych, a mianowicie regulacji zarówno mocy biernej indukcyjnej jak i pojemnościowej. Do 2001 roku zrealizowaliśmy 12 takich układów.