Złożone systemy kompensacji mocy biernej

Firma Inter-consulting może poszczyćić się budową pierwszego w Polsce filtru aktywnego dla podstacji trakcyjnej o mocy 8,8 MW.

Kompensatory hybrydowe (przekształtnik IGBT)
Zdolne kompensować bardzo szybkie zmiany (300 razy na 1 okres sieci) mocy odkształceń (wyższych harmonicznych), a także mocy biernej indukcyjnej pojemnościowej. Jest to odmiana filtra aktywnego.

Układy sumujące i różnicowe
Są to systemy kompensacji mocy biernej do specjalnych celów, np. kompensacji we współpracy z silnikiem synchronicznym, kaskadą tyrystorową i innymi urządzeniami zdolnymi do samoczynnej lub sterowanej zmiany znaku mocy biernej. Za każdym razem układy są projektowane dla danego zastosowania.

Układy z centralnym sterowaniem RS, radiomodemy itp.
Systemy rozproszonej kompensacji mocy biernej - najbardziej korzystne z punktu widzenia optymalizacji prądów, a także minimalizacji strat w sieci, Ze sterowaniem lokalnym oraz dodatkowo zdalnym np. z pola pomiarowego 110 kV. Umożliwiają optymalne rozwiązanie problemu kompensacji mocy biernej u dużej liczby odbiorców posiadających rozległy terytorialnie system energetyczny (huty, kopalnie, lotniska, wojsko).