W jakim celu kompensować moc bierną?

Jednym z działań obniżających koszty poboru energii elektrycznej jest kompensacja mocy biernej z równoczesnym obniżeniem poziomu wyższych harmonicznych, generowanych przez uprzednio wymienione odbiorniki.
Kompensacja mocy biernej prowadzi do coraz powszechniejszego stosowania kondensatorów przystosowanych do pracy w sieciach z przebiegami odkształconymi. Zmienność obciążenia w czasie doby może prowadzić również do przekompensowania sieci, tym samym nabiera dużej wagi problem dostosowywania mocy urządzeń do kompensacji mocy biernej do jej zmiennego zapotrzebowania.

Wybór rodzaju kompensacji wymaga przeprowadzenia analizy techniczno-ekonomicznej w oparciu o przeprowadzone pomiary. Analiza taka powinna obejmować nie tylko problemy kompensacji mocy biernej, lecz również uwzględniać występowanie wyższych harmonicznych w danej sieci, dynamikę zmienności obciążenia oraz szereg innych czynników rzutujących na wielkość i rodzaj układu kompensacyjnego.

Podstawowym źródłem mocy biernej są generatory w elektrowniach. Wytwarzanie tej energii biernej niesie za sobą wiele negatywnych skutków zarówno dla dostawców energii, jak i dla jej odbiorców. Prąd bierny przepływający przez sieć przesyłową powoduje zmniejszenie jej przepustowości oraz zwiększenie strat mocy. Dostawcy energii elektrycznej rekompensują swoje straty poprzez narzucenie odbiorcom energii limitów mocy biernej, których przekroczenie wiąże się z poniesieniem dodatkowych opłat. Dla większości odbiorców energii, szczególnie dla zakładów przemysłowych o prostym systemie zasilająco-rozdzielczym, jest to podstawowy negatywny skutek.

Jednakże zakłady przemysłowe o rozbudowanej sieci rozdzielczej muszą liczyć się również z innymi skutkami, takimi jak m.in.:
·  zmniejszona przepustowość sieci rozdzielczej,
·  straty mocy czynnej w transformatorach i kablach zasilających wynikające z przepływu prądu biernego,
·  spadki napięć w punktach odległych od źródła zasilania.

Prawidłowo dobrane urządzenia kompensacyjne pozwalają na zlikwidowanie powyższych problemów.

Jak kompensować moc bierną?

Najbardziej efektywną metodą kompensacji mocy biernej indukcyjnej jest kompensacja przez odbiory pojemnościowe, w szczególności kondensatory energetyczne lub automatycznie regulowane baterie kondensatorów.