Obniżanie kosztów energii elektrycznej

Pierwszym krokiem, jaki należy uczynić w celu wyeliminowania opłat za energię bierną, jest przeanalizowanie rachunków otrzymywanych z Zakładu Energetycznego rozliczającego sprzedaż energii elektrycznej dla Państwa firmy. Z rachunków należy zsumować opłaty za energię bierną - punkt 5 i 6 (patrz rachunek). Obliczona kwota pokaże, ile można będzie minimalnie zaoszczędzić.
W tym zakresie oferujemy:
• dokonanie pomiarów w celu doboru optymalnego układu kompensacyjnego
• przedstawienie oferty techniczno - cenowej
• montaż i uruchomienie baterii
• usługi serwisowe

W umowach sprzedaży energii elektrycznej powyżej 40kW (np. średniej wielkości zakład produkcyjny, pawilon handlowy, biurowiec, pływalnia itp.) dostawca wymaga od odbiorców określonego współczynnika mocy tg (najczęściej <=0,4).
Przekroczenie tej wartości może nastąpić, jeżeli w dużej mierze odbiornikami energii elektrycznej są urządzenia wyposażone w silniki elektryczne lub inne aparaty o indukcyjnym charakterze odbioru.
Dostawca energii w takim przypadku ma prawo do pobrania opłaty za energię bierną, która może osiągnąć kwotę od kilkuset do kilku tysięcy złotych miesięcznie. Współczynnik tg fi można skorygować stosując baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej. Urządzenia te odpowiednio dobrane nie wymagają obsługi i zapewniają długoletnią bezawaryjną pracę. Nasza firma proponuje Państwu bezpłatną pomoc w doborze urządzenia do kompensacji mocy biernej, oszacowania kosztu zainstalowania układu i terminu zwrotu poniesionych nakładów. W przypadku pytań prosimy o kontakt lub o przesłanie (np. faksem) rachunku za energię elektryczną.

Instalacja baterii kondensatorów, przynosi duże oszczędności, poprzez wyeliminowanie opłat za energię bierną. Decydując się na montaż baterii mamy gwarancję bardzo szybkiego zwrotu poniesionych nakładów, w okresie od kilku do kilkunastu miesięcy eksploatacji. Baterie kondensatorów IC przeznaczone są do kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia, które nie zawierają dużej ilości zakłóceń powodowanych przez wyższe harmoniczne. Są to urządzenia w pełni automatyczne sterowane przez mikroprocesorowe regulatory mocy biernej. Baterie wyposażone są w indywidualne zabezpieczenia zwarciowe każdego członu kondensatorowego. Łączenie każdego kondensatora odbywa się za pomocą specjalnego stycznika tak skonstruowanego, że załączenie do sieci odbywa się bez nadmiernych przeciążeń prądowych. Gwarantuje to ochronę sieci przed nadmiernymi udarami prądowymi i jednocześnie zwiększa trwałość elementów łączeniowych, a także wydłuża żywotność samych jednostek kondensatorowych.

Baterie kondensatorów - działają na zasadzie wytwarzania mocy biernej pojemnościowej, kompensując moc bierną indukcyjną za którą de facto płacimy. W ciągu ostatnich lat znacznie wzrosło zainteresowanie kompensacją mocy biernej, a to za sprawą zmiany sposobu rozliczania "niekompensowanej" mocy biernej w zakładach produkcyjnych oraz cykliczne podwyżki cen energii. Zadaniem dobrego menagera - dyrektora firmy jest ograniczenie przepływu mocy biernej w układach zasilająco-rozdzielczych, wyeliminowanie lub zminimalizowanie opłat za pobór energii biernej, dążenie do ograniczenia poboru mocy czynnej, a w rezultacie do minimalizacji opłat za energię elektryczną. Zakład Energetyczny również wymaga od odbiorców kompensacji mocy biernej narzucając wartość tangensa czyli kąta przesunięcia fazowego o określonej wartości np. (tg j= 0.3, 0.4).Reasumując za zużycie energii biernej odbiorca nie musi płacić (gdyż wytwarza ją u siebie) jeżeli zainstaluje prawidłowo dobraną baterię kondensatorów z wysokiej klasy regulatorem.

Skuteczna kompensacja eliminuje opłaty za moc bierną i zmniejsza o 3 - 7 % opłaty za moc czynną!